_

مربی

سیاوش صادقزاده

  • 31 ساله
  • 11 سال سابقه
  • مربی رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
  • گواهی در دوره های ورزش های گروهی Insanity و TRX
70%

پرورش اندام (در سطوح مختلف بدنسازی، فیزیک و غیره)

50%

کراس فیت (آمادگی جسمانی چندگانه)

80%

رشته های تمرینی مقاومتی (در شاخه های تی آر ایکس، پیلاتس و غیره)

20%

رشته های هوازی (در شاخه های اسپینینگ، زومبا و غیره)