_

مربی

علیرضا بابازاده

  • 40 ساله
  • 22 سال سابقه
  • مربیگری آنلاین برای بیش از ده هزار نفر
  • مربی رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
  • دارای مدرک مربیگری از انجمن بین المللی قدرت و آمادگی جسمانی NSCA
  • مبدع متد پیشرفته تمرین با وزن بدن BWT
  • مبتکرتکنولوژی و دوره مربیگری هوشمند SPT
  • طراح سیستم هوشمند SmartGym
  • مدیر و معمار سیستم مربی من
100%

پرورش اندام (در سطوح مختلف بدنسازی، فیزیک و غیره)

90%

کراس فیت (آمادگی جسمانی چندگانه)

60%

رشته های تمرینی مقاومتی (در شاخه های تی آر ایکس، پیلاتس و غیره)

30%

رشته های هوازی (در شاخه های اسپینینگ، زومبا و غیره)