فهرست ویدیوها

شروع فعالیت کانال ویدویی مربی من

آموزش حرکت برپی

آموزش دِدلیفت و انواع آن

آموزش فرم صحیح، انواع و ترفندهای بارفیکس

آموزش تنفس صحیح در تمرینات شکم

آموزش حرکت clean & press

تمرین اختصاصی بابازاده برای شکم

آموزش حرکت و ترفندهای کیک بک

تمرینات چهارگانه شکم بدون نیاز به تجهیزات

افزایش تمرکز بر عضلات جلوبازو

افزایش تمرکز بر روی عضلات شکم

محاسبه وزنه با تکرار کم برای افزایش حجم عضلانی

تمرین عضلات مورد و بین دنده ای

نکاتی در مورد حرکات جلوبازو

آموزش حرکت man maker

طرز تهیه پنکیک آلبومین

توضیح مختصری از شیوه آنالیز ما

تمرین و تغذیه در ماه رمضان

شروع فعالیت کانال ویدیویی مربی من

بازگشت

آموزش حرکت برپی

بازگشت

آموزش دِدلیفت و انواع آن

بازگشت

آموزش فرم صحیح، انواع و ترفندهای بارفیکس

بازگشت

آموزش تنفس صحیح در تمرینات شکم

بازگشت

آموزش حرکت clean & press

بازگشت

تمرین اختصاصی بابازاده برای شکم

بازگشت

آموزش حرکت و ترفندهای کیک بک

بازگشت

تمرینات چهارگانه شکم بدون نیاز به تجهیزات

بازگشت

افزایش تمرکز بر عضلات جلوبازو

بازگشت

افزایش تمرکز بر روی عضلات شکم

بازگشت

محاسبه وزنه با تکرار کم برای افزایش حجم عضلانی

بازگشت

تمرین عضلات مورد و بین دنده ای

بازگشت

نکاتی در مورد حرکات جلوبازو

بازگشت

آموزش حرکت man maker

بازگشت

طرز تهیه پنکیک آلبومین

بازگشت

توضیح مختصری از شیوه آنالیز ما

بازگشت

تمرین و تغذیه در ماه رمضان

بازگشت