از پادکستهای تمرینی ما لذت ببر اما یادت نره که تمرین هم یه موسیقیه، مربی نُتش رو مینویسه و تو برنامه بهت میده نوازنده هم تویی و سازت عضلاتته

MORABIMAN1
DJ FERE | BITRATE۱۹۲ KBPS | SIZE۴۱٫۹ MB | LENGHT۰۰:۳۰:۲۸
دانلود
MORABIMAN2
DJ FERE | BITRATE۱۹۲ KBPS | SIZE ۴۴٫۴ MB | LENGHT۰۰:۳۲:۱۶
دانلود
MORABIMAN3
DJ FERE | BITRATE۱۹۲ KBPS | SIZE ۴۶٫۳ MB | LENGHT۰۰:۳۳:۱۶
دانلود
MORABIMAN4
DJ FERE | BITRATE۱۹۲ KBPS | SIZE ۴۱٫۴MB | LENGHT۰۰:۳۰:۰۴
دانلود
MORABIMAN5
DJ FERE & POORIA | BITRATE۱۱۹۲ KBPS | SIZE ۳۷٫۴MB | LENGHT۰۰:۲۷:۰۸
دانلود
MORABIMAN6
DJ FERE & POORIA | BITRATE ۱۹۲ KBPS | SIZE ۴۰٫۱MB | LENGHT۰۰:۲۹:۰۳
دانلود