Avatar

Spot

یعنی به عنوان حریف تمرینی هوای کسی رو موقع وزنه زدن داشتن

Avatar
پست های مرتبط