باشگاه هوشمند  طراح این تکنولوژی

 

آنالیزور هوشمند بدن نام تکنولوژی خاصی است که جهت آنالیز اندام فرد تنها با داشتن سایز برخی از قسمتهای بدن با الگوریتمی پیچیده دقیقترین گزارش را از وضعیت جسمانی وی ارائه میدهد و موجب میشود که بدون مشاهده حضوری فرد امکان شناخت دقیق از بدن او و تعیین نقص ها، ایرادات و حتی ریسک های سلامت وی برای مربی میسر گردد.

این فناوری به همراه پنل های بسیار پیشرفته ای جهت محاسبه قدرت فرد، بُرد طراحی تمرین، محاسبه گرهای هوشمند تغذیه و مکمل های غذایی به همراه ده ها ویژگی کاربردی در سیستمی نرم افزاری تحت عنوان باشگاه هوشمند گرد هم آمده و بصورت یکپارچه عمل میکنند.