تکنولوژی مربی‌من جادوییست که عدد تا عمل را در هم آمیخته و تلفیقی است از علم بدنسازی و فناوری اطلاعات”

این تکنولوژی که از صفر تا صد توسط علیرضا بابازاده بنیانگذار مربی‌من، مهندس فناوری اطلاعات و مربی با تجربه این ورزش طی بیش از ده سال معماری، برنامه‌نویسی و توسعه یافته هیچ مشابهی در دنیا ندارد و انقلابی در مربیگری آنلاین محسوب میشود.

در تعریفی مختصر از این تکنولوژی باید گفت که اولین معجزه آن آنالیز دقیق اندام تنها با محاسبه نسبت‌های بین سایز نقاط مختلف بدن با یک الگوریتم اختصاصی است و اطلاعات بسیار دقیقی از ترکیب بدنی گرفته تا نقاط قوت و ضعف فرد را در اختیار مربی او قرار میدهد.
به این ترتیب مربی حتی بدون دیدن تصویری از بدن فرد میتواند اطلاعات کاملی از وضعیت فیزیکی او بدست آورد تا بر مبنای این اطلاعات برنامه‌ریزی تمرین و تغذیه را انجام دهد.

جالبتر اینکه آنالیزور این سیستم میتواند تنها با محاسبه، معایناتی را نیز بر روی فرد انجام دهد و ریسک‌های سلامتی از قبیل کبد چرب را شناسایی کند تا اقداماتی برای بررسی بیشتر انجام شود.

اما این همه ماجرا نیست!

این تکنولوژی پنل‌های بسیار پیشرفته‌ای را در اختیار مربی قرار میدهد تا با استفاده از آنها تمرینات شاگردان خود را طوری طراحی کند که تاثیر این برنامه‌ها حتی بیشتر از تاثیر عملکرد مربیان حضوری باشد چرا که این سیستم هوشمند خطاهای احتمالی مربی را برطرف میکند و با آنالیز برنامه نوشته شده توسط مربی مشخص میکند که به هر بخش از بدن فرد به چه میزان پرداخته شده از چه سیستم‌های تمرینی استفاده شده و چه بخش‌هایی کماکان نیاز به رسیدگی بیشتر دارند.
حتی اگر فرد مورد نظر دچار ناهنجاری‌هایی مثل ژنوواروم (پای پرانتزی)، کایفوزیس (قوز پشتی)، شانه گرد و یا سایر ناهنجاری‌های اسکلتی باشد آنها را شناسایی کرده و پیشنهاداتی را برای اصلاح برنامه به مربی میدهد و همچنین اگر فرد از آسیب‌هایی نظیر دیسک کمر، پارگی رباط، آسیب‌های عضلانی و موارد مشابه رنج میبرد این سیستم بطور هوشمند جلوی خطای احتمالی مربی را در حین طراحی برنامه گرفته و نمیگذارد از تمریناتی در برنامه استفاده شود که ریسک تشدید آسیب را بیشتر کنند.

در این سیستم همینطور مجموعه گسترده‌ای از حرکات ورزشی با تقسیم‌بندی بر اساس عضله یا گروه‌های عضلانی در اختیار مربی قرار دارد تا بتواند انتخاب‌های صحیحی در طراحی برنامه تمرین داشته باشد و سیستم بصورت گام به گام مربی را تا طراحی یک برنامه بدون نقص همراهی میکند.

نکته جالبتر اینکه برنامه‌ای که توسط مربی طراحی و برای کلاینت او ارسال میشود علاوه بر اینکه توضیحات کامل هر تمرین اعم از تعداد ست‌ها، تکرارها و زمان استراحت و یا حتی شدت و ریتم اجرای حرکت را داراست بلکه بطور تصویری محل اثر هر حرکت را مشخص میکند و با انیمیشن نحوه اجرای حرکت را به ورزشکار آموزش میدهد.

در طراحی برنامه غذایی نیز سیستم با در نظر گرفتن فاکتورهای متعددی نظیر میزان فعالیت فیزیکی روزانه و شدت تمرین مورد نظر مربی، تیپ بدنی فرد، متُدی که مربی برای پیشرفت او اتخاذ کرده و بسیاری از داده‌های دیگر جدول غذایی او را محاسبه میکند تا بهترین نتیجه از رعایت رژیم در کنار اجرای تمرینات حاصل شود.
حتی پس از طراحی رژیم این سیستم آلرژی‌های غذایی فرد و یا تداخل دارویی بین داروهای مورد مصرف فرد و مکمل‌های تجویز شده توسط مربی را به او یادآوری مینماید و بر اساس شرایط فیزیکی ورزشکار دوز مناسب مصرف مکملها را محاسبه می‌نماید.

در جمع‌بندی صحبت باید گفت که این تکنولوژی هرآن چیزی که مربی برای بررسی و طراحی نیاز دارد را در اختیار وی قرار میدهد و از سوی دیگر همانند یک مربی حضوری ورزشکار را در آموزش و اجرای تمرینات همراهی میکند.