رشد و توسعه عضلات سینه

اگه پيشرفتتان در رشد و توسعه عضلات سينه كند است يا اگر به طور كلي از ژنتيك خوبي در اين عضلات برخوردار نيستيد هر از گاهي دادن يك شوك لازم است
پيشنهاد من اينه كه انواع پرس هاي سينه را در دامنه کوتاه تری اجرا کنید وقتی پرس سینه با هالتر را در دامنه کامل حرکتی انجام می دهید پشت بازوهای شما در بخش بالایی دامنه هر تکرار برای قفل کردن آرنج ها به مقدار قابل توجهی وارد عمل می شوند و نقش عضلات سینه شما در دیگر بخشهای دامنه هم کاهش می یابد راه حل این است که از تکرارهای نیمه یا یک سوم استفاده کنید که طی ان وزنه را به بالا پرس می کنید ولی کمی قبل از قفل کردن ارنج قسمت منفي حركت رو شروع كنيد

پست های مرتبط