تعداد در ست

Rep – Repetition

به تعداد دفعات زدن حرکت یا وزنه در هر ست گفته میشه

پست های مرتبط