تعداد در ست
Avatar

Rep – Repetition

به تعداد دفعات زدن حرکت یا وزنه در هر ست گفته میشه

Avatar
پست های مرتبط