پروبیوتیک

Probiotics

پروبیوتیک ها، باکتری های مفیدی هستند که از لبنیات و میوه جات بدست آمده و موجب بهبود سیستم گوارشی و تولید برخی ویتامین ها و آنتی بیوتیک ها میشوند

پست های مرتبط