من یک فرد مبتدی هستم و اطلاعی از چگونگی انجام تمرینات و نحوه اثر آنها ندارم، چگونه میتوانم از راه دور این اطلاعات را از مربی خود دریافت کنم؟

کلیه برنامه هایی که توسط مربی با بورد طراحی تمرین ایجاد می شوند شامل توضیحات کامل، تصاویر آموزشی و آناتومی محل اثر حرکات بر روی بدن بوده که شما را در انجام صحیح آنها بخوبی راهنمایی می کنند.

پست های مرتبط