مربی من بدون مشاهده حضوری چگونه میتواند از شرایط جسمانی من آگاه شود و بر طبق آن برنامه ریزی تمرین و تغذیه را انجام دهد؟

علم مربیگری، شناخت و آنالیز بدن شامل فرمول های پیچیده اما دقیقی است که با محاسبه نسبت سایزهای مختلف بدن به یکدیگر اطلاعات با ارزشی را در اختیار مربی قرار میدهد ولی این فرمول ها نیازمند زمان، دقت و تمرکز بالایی است که معمولا محاسبه آنها برای مربیان مقدور نمی باشد اما سیستم هوشمند مربی من با الگوریتم انحصاری خود بصورت خودکار نه تنها محاسبه این فرمول ها را انجام می دهد بلکه برآیندی از نتیجه آنها گرفته و وضعیت دقیق جسمانی فرد را برای مربی به خوبی ترسیم می کند تا وی از نقاط ضعف و قوت او آگاه شده و برنامه ریزی را بر مبنای این اطلاعات انجام دهد.

پست های مرتبط