طریقه پرداخت به چه صورت خواهد بود؟

یا پس از تکمیل اطلاعات در مرحله آخر کادر اطلاعات واریز را خالی گذاشته و دکمه ثبت را میزنید که در اینصورت به پرتال بانک جهت پرداخت آنلاین متصل خواهید شد و یا اگر قبلا پرداخت خود را بصورت کارت به کارت به شماره حساب داده شده واریز کردید در مرحله آخر در قسمت اطلاعات واریز تاریخ، ساعت و چهار رقم آخر کارت خود را مینویسید و دکمه ثبت را میزنید

پست های مرتبط