برای آنالیز شدن و دریافت برنامه چکار باید کرد؟

باید با کامپیوتر و با مرورگر کروم به سایت مراجعه کنید، دکمه شروع را بزنید و پاسخ تمام مراحل را بنویسید و سفارشتان را ثبت کنید و کد رهگیری دریافت کنید

پست های مرتبط