از چه طریق میتوانم بعد از دریافت برنامه سوالات خود را از مربی خودم بپرسم؟

پس از دریافت برنامه میتوانید سوالات خود را از طریق ایمیل به مربی خود ارسال کنید و حدودا بین سه الی چهار روز بعد پاسخ خود را دریافت کنید و اگر سوال شما ضروری بود میتوانید در موضوع ایمیل عنوان “فوری” را درج نمایید تا سریعتر رسیدگی انجام پذیرد

پست های مرتبط