Avatar

از چه طریق میتوانم بعد از دریافت برنامه سوالات خود را از مربی خودم بپرسم؟

پس از دریافت برنامه میتوانید سوالات خود را از طریق ایمیل به مربی خود ارسال کنید و حدودا بین سه الی چهار روز بعد پاسخ خود را دریافت کنید و اگر سوال شما ضروری بود میتوانید در موضوع ایمیل عنوان “فوری” را درج نمایید تا سریعتر رسیدگی انجام پذیرد

Avatar
پست های مرتبط