آیا هر بار نیاز به سفارش آنالیز هست؟

بله هر نوبت آنالیز با سایزهای جدید شما انجام میشه و با دفعات قبل پیشرفتتون مقایسه میشه

پست های مرتبط