شروع فعالیت کانال ویدیوئی مربی من

در این مجموعه سعی شده ویدیوهای آموزشی “مربی من” در زمینه بدنسازی، کراس فیت و سایر رشته های مرتبط بصورت کوتاه و کاربردی تهیه و جهت افزایش میزان آگاهی مخاطبین در شبکه های اجتماعی منتشر شود

جهت دنبال کردن ویدیوهای این مجموعه به عضویت کانال آپارات مربی من درآیید

1,329 views

شروع فعالیت کانال ویدیوئی مربی من

در این مجموعه سعی شده ویدیوهای آموزشی “مربی من” در زمینه بدنسازی، کراس فیت و سایر رشته های مرتبط بصورت کوتاه و کاربردی تهیه و جهت افزایش میزان آگاهی مخاطبین در شبکه های اجتماعی منتشر شود

جهت دنبال کردن ویدیوهای این مجموعه به عضویت کانال آپارات مربی من درآیید

953 views