جدول تفکیک هزینه به ازای هر مربی و خدمت قابل ارائه توسط وی به شرح زیر است:

هزینه های درج شده با واحد تومان می باشد، شما میتوانید کلیه موارد و یا گزینه های دلخواه خود را با توجه به این هزینه ها انتخاب کنید، ضمنا طراحی برنامه تغذیه شامل محاسبه مکمل ها نیز می شود و در صورت انتخاب این گزینه دیگر نیازی به پرداخت وجه محاسبه مکمل به تنهایی نیست و لازم به توضیح است که درج مکمل در برنامه غذایی تنها در صورت تمایل شما صورت خواهد پذیرفت.

نام مربی آنالیز اندام (اجباری) طراحی تمرین (اختیاری) طراحی تغذیه (اختیاری) محاسبه و تجویز مکمل (اختیاری) پکیج کامل
بنیامین جهرمی ۲۰٫۰۰۰        
علیرضا بابازاده ۲۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ ۱۵٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰
علی عابدینی ۲۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰ ۱۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰
سیاوش صادقزاده ۲۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰ ۱۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰